MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.28.2015.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058R Wolina-Nowa Wieś-Przędzel.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058R Wolina - Nowa Wieś - Przędzel.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 30 czerwca 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 160110 - 2015.

UWAGA!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Składanie ofert do dnia 22 lipca 2015 r. do godz. 11:45.
Otwarcie ofert w dniu 22 lipca 2015 r. o godz. 12:00.
UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Składanie ofert do dnia 28 lipca 2015 r. do godz. 10:45.
Otwarcie ofert w dniu 28 lipca 2015 r. o godz. 11:00.

Zmiana treści SIWZ - poz. 38
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz. 39
Wyjaśnienia do treści SIWZ - poz. 40.
UWAGA!
ZMIENIONY PRZEDMIAR ROBÓT - poz.41
Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ - poz. 42
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz 43.
Wyjaśnienia treści SIWZ - poz. 44.
Data publikacji 2015-06-30
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Strona tytułowa
 5. Przedmiar robót
 6. Plan orientacyjny
 7. Plan sytuacyjny
 8. Plan sytuacyjny
 9. Plan sytuacyjny
 10. Plan sytuacyjny
 11. Plan sytuacyjny
 12. Przekrój typowy
 13. Profil
 14. Poprzeczki
 15. Przepust
 16. Przepust
 17. Przepust
 18. Przepust
 19. Przepust
 20. Przepust
 21. Opis
 22. Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne
 23. Spec. tech. 1
 24. Spec. tech. 2
 25. Spec. tech. 3
 26. Spec. tech. 4
 27. Spec. tech. 5
 28. Spec. tech. 6
 29. Spec. tech. 7
 30. Spec. tech. 8
 31. Spec. tesch. 9
 32. Spec. tech. 10
 33. Spec. tech. 11
 34. Spec. tech. 12
 35. Spec. tech. 13
 36. Spec. tech. 14
 37. Spec. tech. 15
 38. Zmiana treści SIWZ
 39. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 40. Wyjaśnienia do treści SIWZ
 41. ZMIENIONY PRZEDMIAR ROBÓT
 42. Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ
 43. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz. 43
 44. Wyjaśnienia treści SIWZ

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: