MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie - najem pomieszczenia w RCEZ
Opis

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r. poz. 518)
Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

L.p.

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie

geodezyjne

Powierzchnia

Przeznaczenie

nieruchomości

Forma władania

nieruchomością

Czynsz

najmu

1.

37-400 Nisko

ul. Sandomierska 1

Lokal na parterze
w budynku szkolnym RCEZ

27,60 m2

Prowadzenie sklepiku szkolnego

Najem na okres 3 lat

Nie mniej niż 10,50 zł/m2 netto za miesiąc


1. Niniejszy wykaz wywieszony zostanie na okres 21 dni tj. od dnia 12 sierpnia 2015 r. do dnia 1 września 2015 r. na tablicy  ogłoszeń w budynku RCEZ w Nisku przy ul. Sandomierskiej 1, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2 oraz na stronach internetowych RCEZ w Nisku i Starostwa Powiatowego w Nisku.

2. Do stawki czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Bliższych informacji można uzyskać w sekretariacie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Data publikacji 2015-08-12
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: