MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.36.2015.I Ogłoszenia o zamówieniu Zakup programu do kosztorysowania, zakup uaktualnienia systemu Mikrosoft Windows XP, zakup programu autodata.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Zakup programu do kosztorysowania dla ZS im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem, zakup uaktualnienia systemu MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL do MICROSOFT WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL dla RCEZ w Nisku oraz zakup programu Autodata Online 3 dla ZS im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem w ramach projektu pn Podkarpacie stawia na zawodowców, którego Partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 19 sierpnia 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 213482-2015.

Wyjaśnienie do treści SIWZ - poz. 5
Data publikacji 2015-08-19
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekty umów
 4. Załącznik - logo
 5. Wyjaśnienia do treści SIWZ

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: