MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.37.2015.I Ogłoszenie o zamówieniu-Wykonanie inwestycji budowy alternatywnego odcinka trasy rowerowej.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Wykonanie inwestycji budowy alternatywnego odcinka trasy rowerowej łączącego województwa świętokrzyskie z województwem lubelskim poprzez północną część województwa podkarpackiego.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25 sierpnia 2015 r. pod numerem 297926-2015.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej   5 186 000 euro.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 221678-2015.

Ogłoszenie - sprostowanie
Zmiana treści SIWZ - poz. 35


Data publikacji 2015-08-25
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ - spis treści
 3. SIWZ - instrukcja dla Wykonawców
 4. Formularz ofertowy
 5. Załącznik nr 1
 6. Załącznik nr 2
 7. Załącznik nr 3
 8. Załącznik nr 4
 9. Załącznik nr 5
 10. Kosztorys ofertowy 1
 11. Kosztorys ofertowy 2
 12. Kosztorys ofertowy 3
 13. Kosztorys ofertowy 4
 14. Kosztorys ofertowy 5
 15. Przedmiar robót 1
 16. Przedmiar robót 2
 17. Przedmiar robót 3
 18. Przedmiar robót 4
 19. Przedmiar robót 5
 20. Zał. 1
 21. Zał. 2
 22. Zał. 3
 23. Zał. 4
 24. Zał. 5
 25. Zał. 6
 26. Zał. 7
 27. Zał. 8
 28. Zał. 9
 29. Zał. 10
 30. Zał. 11
 31. Zał. 12
 32. Specyfikacja techniczna
 33. Projekt umowy
 34. Ogłoszenie dodatkowe - sprostowanie
 35. Zmiana treści SIWZ
 36. Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: