MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.46.2015. Ogłoszeni o zamówieniu-Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Niżańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Niżańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 8 października 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 266350-2015.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz. 4
Wyjaśnienia treści SIWZ - poz. 5.

Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 23.10.2015 r. o godz. 10:45.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2015 r. o godz. 11:00.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz. 7
Data publikacji 2015-10-08
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ z załącznikami
 3. Załącznik - wykaz
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 5. Wyjaśnienia treści SIWZ
 6. Załącznik nr 8 do SIWZ
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: