MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.49.2015.I Zaproszenie do składania ofert Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej.
Opis
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia: Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Niżańskiemu.
Uwaga
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 listopada 2015 r. do godz. 10:45.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2015 r. o godz. 11:00.
Obowiązujący Zmieniony Formularz cenowy - Załącznik C.
Data publikacji 2015-11-09
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz cenowy - załącznik A
 3. Formularz cenowy - załącznik B,C.
 4. Projekty umów.
 5. Wyjaśnienia do treści zaproszenia do składania ofert.
 6. Obowiązujący zmieniony Formularz cenowy - Załącznik C.
 7. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: