MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.51.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Nisku.
Opis
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30 000 euro.

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego
w Nisku.
Uwaga
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 listopada 2015 r. do godz. 11:45.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2015 r. o godz. 12:00.
Data publikacji 2015-11-10
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert.
 2. Formularz ofertowy.
 3. Wyjaśnienia do treści zaproszenia do składania ofert.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: