MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.52.2015.I Zaproszenie do składania ofert Świadczenie usług pocztowych
Opis
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.
Przedmiot zamówienia: :Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku".
Uwaga
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 grudnia 2015 r. do godz. 12:45.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2015 r. o godz. 13:00
Data publikacji 2015-11-24
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
 3. Formularz cenowy- załącznik do formularza ofertowego
 4. Projekt umowy
 5. Wyjaśnienia do treści zaproszenia do składania ofert

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: