MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.1.2016.I Ogłoszenie o zamówieniu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem- opracowanie dokumentacji związanej z uzuskaniem dofinansowania
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Opracowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków na zadanie pn: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 14 stycznia 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 4737 - 2016.
Data publikacji 2016-01-14
 
Osoby:
Izabela Gołąbek

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Wyjaśnienia do treści SIWZ

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: