MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.4.2016.I Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Opracowanie dokumentacjizwiązanej z uzyskaniem dofinansowania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 Zdziary z drogą wojewódzką
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Opracowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa - projekty z zakresu dróg lokalnych na zadanie pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 Zdziary z drogą wojewódzką nr 858.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Data publikacji 2016-02-11
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba, która stworzyła pozycje:   Izabela Gołąbek
Osoba odpowiedzialna za treść: