MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-remont drogi powiatowej Golce-Kurzyna Średnia.
Opis

Ogłoszenie o zamówieniu

Przetarg nieograniczony pn: Remont drogi powiatowej Nr 1044R Golce - Kurzyna Średnia w m. Kurzyna Średnia.

Ogłoszenie o zamówieniu.doc

SIWZ.doc

przedmiar robot .doc

kosztorys ofertowy.doc

opis techniczny .doc

specyfikacja techniczna 1.doc

specyfikacja techniczna 2 .doc

rys. 1 .pdf

rys. 2 .pdf

rys. 3 .pdf

rys. 4 .pdf

rys. 5 .pdf

rys.6 .pdf

rys. 7 .pdfData publikacji 2008-07-31
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: