MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony moder. kompleksowa ewidencji gruntów i budynków.
Opis

Przetarg nieograniczony pn:

Modernizacja kompleksowa ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny Półsieraków wchodzący w skład jednostki ewidencyjnej Harasiuki.

Informacja o przetargu została umieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 171769-2008.

Ogłoszenie o zamówieniu.doc

SIWZ.doc

Umowa.doc

Warunki techniczne.doc

Warunki techniczne.docData publikacji 2008-07-31
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: