MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej ulicy Nowej w Nisku.
Opis

Przetarg nieograniczony pn:

Przebudowa drogi powiatowej ulicy Nowej w Nisku od km 0+020 do km 0+856.

W ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R Nisko ul. Nowa z chodnikiem jednostronnym o długości 752 mb.

Informacja o przetargu została umieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 168035-2008.

Ogloszenie o zamówieniu.doc

SIWZ .doc

Przedmiar robót.doc

kosztorys ofertowy.doc

opis techniczny.doc

rys. 1.pdf

rys. 2.pdf

rys. 3.pdf

rys. 4.pdf

rys. 5.pdf

rys. 6.pdf

rys. 7.pdf

D.00.00.00 Wymagania ogolne.doc

D.01.01.01 Odtworzenie trasy.doc

D.03.02.01 Wpusty deszczowe.doc

D.04.01.01 Koryta i profilowanie podloza.doc

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa.doc

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asf .doc

D.04.08.01 Warstwa wyrownawcza z bet. asf..doc

D.05.03.05 Naw z bet. asf..doc

D.06.03.01 pobocza .doc

D.07.01.01 oznakowanie poziome.doc

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe.doc

D.08.01.01 Krawezniki betonowe.doc

D.08.02.02 chodniki z kostki brukowej betonowej.doc

D.08.03.01 Obrzeza betonowe.docData publikacji 2008-07-31
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: