MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-remont drogi powiatowej Golce-Kurzyna Średnia w m. Kurzyna Średnia.
Opis Przetarg nieograniczony pn:
"Remont drogi powiatowej Nr 1044R Golce - Kurzyna Średnia w m. Kurzyna Średnia"

Informacja o przetargu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem184206-2008.
Data publikacji 2008-08-07
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. siwz
 3. kosztorys ofertowy
 4. przedmiar robót
 5. opis techniczny
 6. rys.1
 7. rys.2
 8. rys.3
 9. rys.4
 10. rys.5
 11. rys.6
 12. rys.7
 13. specyfikacja techniczna
 14. specyfikacja techniczna 2

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: