MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-osuszenie i izolacja ścian zew.-fundamentowych budynku dydaktycznego oraz wymiana stolarki okiennej w budynku SOSW w Rudniku nad Sanem.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Osuszenie i izolacja ścian zewnętrznych-fundamentowych budynku dydaktycznego oraz wymiana stolarki okiennej w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Rudniku nad Sanem - roboty realizowane w ramach zadania "Roboty budowlane w budynkach SOSW w Rudniku nad Sanem z termomodernizacją oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych".

Informacja o przetargu zamieszczona została w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 184490-2008.

UWAGA!
Zapis w formularzu ofertowym w pkt I: "za 1 m2 nawierzchni" - nie dotyczy.
Data publikacji 2008-08-07
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót - izolacja ścian
 4. Specyfikacja techniczna - izolacja ścian
 5. Specyfikacja techniczna - roboty ziemne izolacja ścian
 6. Specyfikacja techniczna - roboty ogólnobudowlane
 7. Przedmiar robót - wymiana okien
 8. rys. 1
 9. Specyfikacja techniczna wymagania ogólne - wymiana okien
 10. Specyfikacja techniczna - roboty ogólnobudowlane wymiana okien

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: