MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-remont drogi powiatowej ulicy Nowej w Nisku od km 0+020 do km 0+856.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa drogi powiatowej ulicy Nowej w Nisku od km 0+020 do km 0+856. W ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R Nisko ul. Nowa z chodnikiem jednostronnym o długości 668 mb.

Informacja o przetargu została umieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 190770-2008.
Data publikacji 2008-08-14
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót
 4. Kosztorys ofertowy
 5. Opis techniczny
 6. rys. 1
 7. rys. 2
 8. rys. 3
 9. rys. 4
 10. rys. 5
 11. rys. 6
 12. Wymagania ogólne
 13. Odtworzenie trasy
 14. Wpusty deszczowe
 15. Koryta i profilowanie podłoża
 16. Podbudowa z kruszywa
 17. Podbudowa z betonu asf.
 18. Warstwa wyrównawcza z bet. asf.
 19. Nawierzchnia z bet. asf.
 20. Pobocza
 21. Oznakowania poziome
 22. Oznakowania pionowe
 23. Krawężniki betonowe
 24. Chodniki z kostki brukowej betonowej
 25. Obrzeża betonowe

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: