MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-remont drogi powiatowej na terenie gminy Jeżowe w m. Zalesie.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Remont drogi powiatowej Nr 1085 R Jata-Zalesie-Sójkowa w m. Zalesie od km 3+431 do km 4+491.
Informacja o przetargu została umieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 193540-2008.
Data publikacji 2008-08-19
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót
 4. Kosztorys ofertowy
 5. Opis techniczny
 6. Plan sytuacyjny i przekrój
 7. Specyfikacja techniczna
 8. Specyfikacja techniczna

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: