MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-remont dróg powiatowych na terenie gminy Harasiuki
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Remont dróg powiatowych na terenie gminy Harasiuki.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem 220621 - 2008.

Data publikacji 2008-09-16
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót
 4. Kosztorys ofertowy
 5. Opis techniczny
 6. Plany sytuacyjne i przekroje
 7. Przedmiar robót 2
 8. Kosztorys ofertowy 2
 9. Opis techniczny 2
 10. Plany sytuacyjne i przekroje 2
 11. Plany sytuacyjne i przekroje 3
 12. Specyfikacja techniczna
 13. Specyfikacja techniczna
 14. Specyfikacja techniczna
 15. Specyfikacja techniczna

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: