MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-Remont chodników na terenie gminy Ulanów.
Opis
Przetarg nieograniczony pn:
Remont chodników na terenie gminy Ulanów w miejscowościach Bieliny, Bieliniec i Huta Deręgowska.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 233265 - 2008.
Data publikacji 2008-09-24
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót - Bieliny
 4. Kosztorys ofertowy - Bieliny
 5. Projekt techniczny - Bieliny
 6. Specyfikacje techniczne - Bieliny
 7. Spec. tech,1
 8. Spec. tech, 2
 9. Spec. tech, 3
 10. Spec. tech, 4
 11. Spec. tech, 5
 12. Spec. tech, 6
 13. Spec. tech, 7
 14. Spec. tech, 8
 15. rys. 1
 16. rys. 2
 17. Przedmiar robót - Bieliniec
 18. Kosztorys ofertowy - Bieliniec
 19. Projekt techniczny - Bieliniec
 20. Specyfikacja techniczna - Bieliniec
 21. Spec. tech, - 1
 22. Spec. tech, 2
 23. Spec. tech, 3
 24. Spec. tech, 4
 25. Spec. tech, 5
 26. Spec. tech, 6
 27. Spec. tech. 7
 28. rys. 1
 29. rys. 2
 30. rys. 3
 31. rys. 4
 32. Przedmiar robót - Huta Deręgowska
 33. Kosztorys ofertowy - Huta Deręgowska
 34. Projekt techniczny - Huta Deręgowska
 35. Specyfikacja techniczna - Huta Deręgowska
 36. Spec. tech, 1
 37. Spec. tech. 2
 38. Spec. tech, 3
 39. Spec. tech, 4
 40. Spec. tech, 5
 41. Spec. tech, 6
 42. Spec. tech, 7
 43. rys. 1
 44. rys. 2

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: