MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-wymiana stolarki okiennnej w budynkach SOSW w Rudniku nad Sanem.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: "Wymiana stolarki okiennej w budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Rudniku nad Sanem - roboty realizowane w ramach zadania "Roboty budowlane w budynkach SOSW w Rudniku nad Sanem z termomodernizacją oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych".

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 236141 - 2008.
Data publikacji 2008-09-25
 
Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Przedmiar robót 1
 3. Przedmiar robót 2
 4. Specyfikacja techniczna 1
 5. Specyfikacja techniczna 2
 6. rys. 1
 7. Ogłoszenie

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: