MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Zaproszenie do składania ofert-wyk. projektu technicznego budowy chodnika.
Opis
ZAPROSZENIE DO SKłADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczajacej kwoty 14.000 euro.

Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Wołoszyny - do drogi 858 w miejscowości Huta Nowa do Gozdu.
Data publikacji 2008-09-26
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: