MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa dróg powiatowych Jarocin-Ulanów-Rudnik o dł. 10 077,50 mb.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa dróg powiatowych Jarocin-Ulanów-Rudnik o dł. 10 077,50 mb.
Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 15760-2009 w dniu 03.02.2009 roku.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 34318-2009 i 40177-2009.UZUPEŁNIENIE SIWZ od poz. 113.
WYJAŚNIENIA DO SIWZ poz. 125-126
WYJAŚNIENIA DO SIWZ poz. 127, 128

UWAGA: w związku ze zmianami specyfikacji dotyczącymi warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 26.02.2009 r. godz. 11:45
Termin otwarcia ofert: 26.02.2009 r. godz. 12:00
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 26.02.2009 r. o godz. 11:45,
Wadium składane w innej formie niż w pieniądzu winno mieć ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany z ofertą tj: do dnia 28.03.2009 r.
Data publikacji 2009-02-03
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ, przedmiar robót-kosztorys ofertowy
 3. Opis techniczny-droga Nr 1039R od km 0+024 do km 1+220
 4. rys. 1
 5. rys. 2
 6. rys. 3
 7. rys. 4
 8. rys. 5
 9. rys. 6
 10. rys. 7
 11. Opis techniczny-droga Nr 1039R od km 0+937 do km 1+617
 12. rys. 1
 13. rys. 2
 14. rys. 3
 15. rys. 4
 16. rys. 5
 17. rys. 6
 18. rys. 7
 19. Opis techniczny-droga Nr 1040R od km 3+757 do km 4+797,50
 20. rys. 1
 21. rys. 2
 22. rys. 3
 23. rys. 4
 24. rys. 5
 25. rys. 6
 26. rys. 7
 27. rys. 8
 28. rys. 9
 29. Opis techniczny-droga Nr 1039R od km 2+783 do km 4+398 i od km 4+730 do km 7+145
 30. rys. 1
 31. rys. 2
 32. rys. 3
 33. rys. 4
 34. rys. 5
 35. rys. 6
 36. rys. 7
 37. rys. 8
 38. rys. 9
 39. rys. 10
 40. rys. 11
 41. rys. 12
 42. rys. 13
 43. rys. 14
 44. Opis techniczny-droga Nr 1039R od km 8+017,29 do km 8+257,29
 45. rys. 1
 46. rys. 2
 47. rys. 3
 48. rys. 4
 49. Opis techniczny-droga Nr 1039R od km 8+632 do km 9+769
 50. rys. 1
 51. rys. 2
 52. rys. 3
 53. rys. 4
 54. Opis techniczny-drogi Nr 1062R od km 0+013 do km 0+320 i drogi Nr 1060R od km 0+000 do km 5+050 
 55. rys. 1
 56. rys. 2
 57. rys. 3
 58. rys. 4
 59. rys. 5
 60. rys. 6
 61. rys. 7
 62. rys. 8
 63. rys. 9
 64. rys. 10
 65. rys. 11
 66. rys. 12
 67. rys. 13
 68. rys. 14
 69. rys. 15
 70. rys. 15a
 71. rys. 15b
 72. rys. 16
 73. rys. 17
 74. rys. 18
 75. rys. 19
 76. rys. 20
 77. rys. 21
 78. rys. 22
 79. rys. 23
 80. rys. 24
 81. rys. 25
 82. rys. 26
 83. rys. 27
 84. rys. 28
 85. rys. 29
 86. rys. 30
 87. rys. 31
 88. rys. 32
 89. Specyfikacja techniczna -Jarocin, Ulanów, Rudnik
 90. spec. tech. 1
 91. spec. tech. 2
 92. spec. tech. 3
 93. spec. tech. 4
 94. spec. tech. 5
 95. spec. tech. 6
 96. spec. tech. 7
 97. spec. tech. 8
 98. spec. tech. 9
 99. spec. tech. 10
 100. spec. tech. 11
 101. spec. tech. 12
 102. spec. tech. 13
 103. spec. tech. 14
 104. spec. tech. 15
 105. spec. tech. 16
 106. spec. tech. 17
 107. spec. tech. 18
 108. spec. tech. 19
 109. spec. tech. 20
 110. spec. tech. 21
 111. spec. tech. 22
 112. spec. tech. 23
 113. UZUPEŁNIENIE DO SIWZ
 114. Aktualne rysunki dokumentacji projektowej dot. drogi 1060R od km 3+521 do km 5+050.
rys. 1
 115. rys. 2
 116. rys.3
 117. rys. 4
 118. rys. 5
 119. rys. 6
 120. rys. 7
 121. rys. 8
 122. rys. 9
 123. przekrój 1
 124. przekrój 2
 125. WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 126. KOREKTA ZAŁĄCZNIKA NR 6
 127. WYJAŚNIENIA DO SIWZ 
 128. KOREKTA ZAŁĄCZNIKA NR 6
 129. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 130. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: