MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego.
Opis
Data publikacji 2009-03-05
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie.
 2. SIWZ.
 3. Ogólna i szczegółowa specyfikacja techniczna.

Osoba, która stworzyła pozycje:  Zań Jan Jan Zań
Osoba odpowiedzialna za treść:  Zań Jan Jan Zań