MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-remont dróg powiatowych na terenie gmin-Jarocin, Jeżowe, Rudnik nad Sanem - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU II
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Remont dróg powiatowych na terenie gmin - Jarocin Nr 1037R, Jeżowe Nr 1085R i Rudnik nad Sanem Nr 1060R.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 122694-2009.

Data publikacji 2009-04-27
 
Załączniki:

 1. SIWZ + kosztorysy ofertowe - przedmiary robót
 2. Ogłoszenie o zamówieniu
 3. Opis techniczny-droga Nr 1037R Jarocin Nalepy
 4. rys. 1
 5. rys. 2
 6. rys. 3
 7. rys. 4
 8. rys. 5
 9. rys. 6
 10. rys. 7
 11. rys. 8
 12. rys. 9
 13. rys.10
 14. przekrój 1
 15. przekrój 2
 16. specyfikacje techniczne
 17. Spec. tech. 1
 18. spec. tech. 2
 19. spec. tech. 2
 20. spec. tech. 3
 21. Opis techniczny-droga Nr 1085R Jata Zalesie Sójkowa
 22. przekrój 1
 23. przekrój 2
 24. rys. 1
 25. rys. 2
 26. rys. 3
 27. rys. 4
 28. rys. 5
 29. rys. 6
 30. rys. 7
 31. rys. 8
 32. rys.9
 33. rys.10
 34. rys.11
 35. Specyfikacje techniczne
 36. spec. tech. 1
 37. spec. tech. 2
 38. spec. tech. 3
 39. spec. tech. 4
 40. Opis techniczny droga Nr 1060R Ulanów Rudnik nad Sanem
 41. przekrój 1
 42. przekrój 2
 43. rys. 1
 44. rys. 2
 45. rys. 3
 46. rys. 4
 47. rys. 5
 48. rys. 6
 49. rys. 7
 50. rys. 8
 51. rys. 9
 52. specyfikacje techniczne
 53. spec. tech. 1
 54. spec. tech. 2
 55. spec. tech. 3
 56. spec. tech. 4

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: