MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-budowa chodnika na ulicy Długiej w Nisku.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Budowa chodnika na ulicy Długiej w Nisku w km 0+020 do km 1+693.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 89720-2009.
Data publikacji 2009-04-02
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ+kosztorys ofertowy-przedmiar robót
 3. opis techniczny
 4. plan sytuacyjny
 5. proil podł. 1
 6. profil podł. 2
 7. profil podł.3
 8. profil podł. 4
 9. profil podł.5
 10. przekrój 1
 11. przekrój 2
 12. przekrój 3
 13. przekrój 4
 14. przekrój 5
 15. przekrój 6
 16. przekrój 7
 17. przekrój 8
 18. spec. tech. 1
 19. spec. tech. 2
 20. spec. tech. 3
 21. spec. tech. 4
 22. spec. tech. 5
 23. spec. tech. 6
 24. spec. tech. 8
 25. spec. tech. 8
 26. spec. tech. 9
 27. spec. tech. 10

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: