MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku.
Opis Przetarg nieograniczony pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku. Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 150046-2009 w dniu 15.05.2009 roku.
Data publikacji 2009-05-15
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Specyfikacja techniczna
 4. Opis techniczny
 5. projekt techniczny przyłącza kanalizacji
 6. przedmiar robót - roboty budowlane
 7. przedmiar robót - przebudowa przyłącza kanalizacji
 8. Ogrodzenie i plan boisk
 9. boisko - kolorystyka
 10. rys. odwodnienie płyty
 11. zagospodarowanie terenu
 12. ogrodzenie
 13. rys. bramki
 14. przekrój boiska
 15. rys. kosza
 16. boisko - mapa sytuacyjna

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: