MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji O G Ł O S Z E N I E - w sprawie przystąpienia do realizacji „programu wyrównywania różnic między regionami II”
Opis O G Ł O S Z E N I E Samorząd Powiatu Niżańskiego informuje, że w roku bieżącym Powiat Niżański uczestniczy w realizacji „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z powyższym projekty dla obszaru B, D, i F „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II” należy składać do Starostwa Powiatowego w Nisku Pl. Wolności 2 w terminie do 6 lipca br. Projekty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przy składaniu wniosku na realizację w/w Programu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje oraz wzory niezbędnej dokumentacji do złożenia projektu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl lub można je uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Pl. Wolności 2. Nisko, dnia 16 czerwca 2009 r. Starosta Władysław Pracoń
Data publikacji 2009-06-17
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:   Admin