MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  1778120 
WŁADZE POWIATU I BUDŻET RADA POWIATU 8074 
WŁADZE POWIATU I BUDŻET ZARZĄD POWIATU 6102 
WŁADZE POWIATU I BUDŻET KOMISJE RADY 15 
WŁADZE POWIATU I BUDŻET BUDŻET 5015 
STAROSTWO Wydziały 13 
STAROSTWO Regulamin urzędu
STAROSTWO Struktura urzędu 6779 
STAROSTWO Kodeks Etyki Pracowników
STAROSTWO Przyjmowanie skarg i wniosków
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 4256 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku 3052 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem 3171 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica Jeżowe 2620 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku Nad Sanem 2790 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2824 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem 2839 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku 2597 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku 14119 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 4017 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Nisku 3481 
UCHWAŁY Projekty Uchwał Rady Powiatu V kadencji 2006 
UCHWAŁY Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji 2481 
UCHWAŁY Uchwały Rady Powiatu V kadencji 2000 
UCHWAŁY Projekty Uchwał Rady Powiatu IV kadencji 3626 
UCHWAŁY Uchwały Rady Powiatu IV kadencji 6464 
UCHWAŁY Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji 5847 
UCHWAŁY Uchwały Rady Powiatu III kadencji 6078 
UCHWAŁY Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji 6654 
UCHWAŁY Uchwały Rady/Zarządu II Kadencji
FUNDUSZE UNIJNE OŚWIATA
FUNDUSZE UNIJNE DROGI POWIATOWE
FUNDUSZE UNIJNE Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Niżańskiego
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nisku
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Komenda Powiatowa Policji w Nisku
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nisku
STOWARZYSZENIA Zarejestrowane w KRS
STOWARZYSZENIA Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gosp.
STOWARZYSZENIA Jednostki OSP
STOWARZYSZENIA Uczniowskie Kluby Sportowe
STOWARZYSZENIA Stowarzyszenia zwykłe
STOWARZYSZENIA Terenowe jednostki organizacyjne
STOWARZYSZENIA Realizacja programu współpracy z OPP
MOJA SPRAWA Wydział Edukacji Spraw Społecznych i Promocji 1544 
MOJA SPRAWA Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 2394 
MOJA SPRAWA Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
MOJA SPRAWA Wydział Organizacji, Nadzoru, Spraw Obywatelskich i Obronnych 1376 
MOJA SPRAWA Wydział Architektury i Budownictwa 2415 
MOJA SPRAWA Wydział Komunikacji 17904 
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ Udostępnianie aktów normatywnych lub innych aktów prawnych