MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  1710490 
WŁADZE POWIATU I BUDŻET RADA POWIATU 8016 
WŁADZE POWIATU I BUDŻET ZARZĄD POWIATU 6032 
WŁADZE POWIATU I BUDŻET KOMISJE RADY 15 
WŁADZE POWIATU I BUDŻET BUDŻET 4965 
STAROSTWO Wydziały 13 
STAROSTWO Regulamin urzędu
STAROSTWO Struktura urzędu 6725 
STAROSTWO Kodeks Etyki Pracowników
STAROSTWO Przyjmowanie skarg i wniosków
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 4182 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku 2983 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem 3100 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica Jeżowe 2556 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku Nad Sanem 2725 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2762 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem 2631 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku 2532 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku 14038 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 3943 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Nisku 3419 
OFERTY PRACY Regulamin naboru
OFERTY PRACY Nowe oferty pracy 59201 
OFERTY PRACY Wyniki naboru
OFERTY PRACY Archiwalne oferty pracy
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Radni V kadencji
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Członkowie Zarządu V kadencji
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Członkowie Zarządu IV kadencji
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Radni IV kadencji
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Pracownicy urzędu oraz osoby wydające decyzje administracyjne
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Radni III kadencji 11 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Członkowie Zarządu III Kadencji
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Członkowie Zarządu Powiatu II Kadencji
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Radni II Kadencji
UCHWAŁY Projekty Uchwał Rady Powiatu V kadencji 1941 
UCHWAŁY Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji 2404 
UCHWAŁY Uchwały Rady Powiatu V kadencji 1920 
UCHWAŁY Projekty Uchwał Rady Powiatu IV kadencji 3552 
UCHWAŁY Uchwały Rady Powiatu IV kadencji 6379 
UCHWAŁY Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji 5769 
UCHWAŁY Uchwały Rady Powiatu III kadencji 5950 
UCHWAŁY Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji 6581 
UCHWAŁY Uchwały Rady/Zarządu II Kadencji
FUNDUSZE UNIJNE OŚWIATA
FUNDUSZE UNIJNE DROGI POWIATOWE
FUNDUSZE UNIJNE Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Niżańskiego
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nisku
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Komenda Powiatowa Policji w Nisku
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nisku
STOWARZYSZENIA Zarejestrowane w KRS
STOWARZYSZENIA Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gosp.
STOWARZYSZENIA Jednostki OSP
STOWARZYSZENIA Uczniowskie Kluby Sportowe
STOWARZYSZENIA Stowarzyszenia zwykłe
STOWARZYSZENIA Terenowe jednostki organizacyjne
STOWARZYSZENIA Realizacja programu współpracy z OPP
MOJA SPRAWA Wydział Edukacji Spraw Społecznych i Promocji 1520 
MOJA SPRAWA Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 2367 
MOJA SPRAWA Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
MOJA SPRAWA Wydział Organizacji, Nadzoru, Spraw Obywatelskich i Obronnych 1348 
MOJA SPRAWA Wydział Architektury i Budownictwa 2377 
MOJA SPRAWA Wydział Komunikacji 17789 
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ Udostępnianie aktów normatywnych lub innych aktów prawnych