MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  1751209 
WŁADZE POWIATU I BUDŻET RADA POWIATU 8050 
WŁADZE POWIATU I BUDŻET ZARZĄD POWIATU 6063 
WŁADZE POWIATU I BUDŻET KOMISJE RADY 15 
WŁADZE POWIATU I BUDŻET BUDŻET 4993 
STAROSTWO Wydziały 13 
STAROSTWO Regulamin urzędu
STAROSTWO Struktura urzędu 6757 
STAROSTWO Kodeks Etyki Pracowników
STAROSTWO Przyjmowanie skarg i wniosków
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 4223 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku 3020 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem 3139 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica Jeżowe 2592 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku Nad Sanem 2763 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2798 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem 2775 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku 2573 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku 14084 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 3992 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Nisku 3455 
UCHWAŁY Projekty Uchwał Rady Powiatu V kadencji 1979 
UCHWAŁY Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji 2447 
UCHWAŁY Uchwały Rady Powiatu V kadencji 1965 
UCHWAŁY Projekty Uchwał Rady Powiatu IV kadencji 3590 
UCHWAŁY Uchwały Rady Powiatu IV kadencji 6428 
UCHWAŁY Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji 5807 
UCHWAŁY Uchwały Rady Powiatu III kadencji 6009 
UCHWAŁY Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji 6624 
UCHWAŁY Uchwały Rady/Zarządu II Kadencji
FUNDUSZE UNIJNE OŚWIATA
FUNDUSZE UNIJNE DROGI POWIATOWE
FUNDUSZE UNIJNE Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Niżańskiego
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nisku
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Komenda Powiatowa Policji w Nisku
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nisku
STOWARZYSZENIA Zarejestrowane w KRS
STOWARZYSZENIA Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gosp.
STOWARZYSZENIA Jednostki OSP
STOWARZYSZENIA Uczniowskie Kluby Sportowe
STOWARZYSZENIA Stowarzyszenia zwykłe
STOWARZYSZENIA Terenowe jednostki organizacyjne
STOWARZYSZENIA Realizacja programu współpracy z OPP
MOJA SPRAWA Wydział Edukacji Spraw Społecznych i Promocji 1534 
MOJA SPRAWA Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 2381 
MOJA SPRAWA Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
MOJA SPRAWA Wydział Organizacji, Nadzoru, Spraw Obywatelskich i Obronnych 1363 
MOJA SPRAWA Wydział Architektury i Budownictwa 2397 
MOJA SPRAWA Wydział Komunikacji 17855 
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ Udostępnianie aktów normatywnych lub innych aktów prawnych