MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
     Archiwalne oferty pracy Drukuj... 

Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...


  Osoba publikująca: Admin
  Data publikacji: 2009-09-24

   Nazwa pozycji Data
  Nabór- inspektor ds.oświaty - II 2016-01-08
  Inspektor ds. oświaty w Starostwie Powiatowym w Nisku 2015-11-19
  Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-10-28
  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - obsługa osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 2015-09-10
  podinspektor ds.ewidencji gruntów i budynków 2015-06-23
  Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-03-30
  wynik naboru - podinspektor ds. oświaty, zdrowia i promocji 2014-11-05
  Nabór -podinspektor ESP - II 2014-10-16
  Wyniki naboru na koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia - lista osób zakwalifikowanych do 2 etapu 2014-09-25
  Nabór na stanowisko podinspektora ds oświaty, zdrowia i promocji -ESP 2014-09-19
  Nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi jednostek organizacyjnych i obsługi funduszy celowych 2014-09-11
  wynik naboru-geodezja 2013-11-14
  nabór-główny księgowy 2013-12-19
  Wyniki naboru na Szkolnego Koordynatora Rozwoju Edukacji Niżański program wspierania szkół 3 2013-10-28
  Wyniki naboru na Szkolnego Koordynatora Rozwoju Edukacji Niżański program wspierania szkół 3 - lista zakwalifikowanych do 2-go etapu rekrutacji 2013-10-25
  Nabór na Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji w projekcie Niżański program wspierania szkół 2013-10-14
  Wyniki naboru na Szkolnego Koordynatora Rozwoju Edukacji Niżański program wspierania szkół 2 2013-10-09
  Wyniki naboru na Szkolnego Koordynatora Rozwoju Edukacji Niżański program wspierania szkół - lista zakwalifikowanych do 2-go etapu rekrutacji 2013-10-07
  Nabór na Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji w projekcie Niżański program wspierania szkół 2013-09-25
  Wyniki naboru na Szkolnego Koordynatora Rozwoju Edukacji Niżański program wspierania szkół 2013-09-25
  Wyniki naboru na Szkolnego Koordynatora Rozwoju Edukacji - lista zakwalifikowanych do 2 etapu rekrutacji - Niżański program wspierania szkół 2013-09-24
  Wyniki naboru na Koordynatora Projektu - Niżański program wspierania szkół 2013-09-16
  Nabór na Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji w projekcie Niżański program wspierania szkół 2013-09-13
  I etap wyniki naboru Poradnia Psychologiczna 2013-09-12
  Nabór na SORE do projektu Niżański program wspierania szkół 2013-08-29
  Nabór na koordynatora projektu Niżański program wspierania szkół 2013-08-29
  INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W NISKU 2013-04-29
  Wynik naboru na stanowisko Głównego specjalisty ds. oświaty 2013-04-12
  Nabór gł. ksiegowy - LO Nisko 2013-04-05
  nabór gm-mienie 2012-08-27
  Informacja o wyniku naboru w ESP 2012-03-13
  wynik naboru G.II 2011-10-10
  Informacja o wyniku naboru w Wydz. Komunikacji 2012-04-10
  wynik naboru -OLR2 2012-04-24
  Nabór ESP - koordynator 2012-06-21
  ogłoszenie w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2012-02-01
  wynik naboru w PCPR 2012-01-09
  nabór OLR-2 2012-03-21
  wynik naboru w OLR 2011-12-22
  Wydział Komunikacji - Podinspektor ds. rejestracji i wydawania uprawnień 2012-02-28
  Nabór ESP 2012-02-17
  wynik naboru PRK 2011-11-09
  wynik naboru - Podinspektor - G 2011-11-09
  OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE podinspektora ds. rejestracji pojazdów w Starostwie Powiatowym w Nisku 2012-01-18
  Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 2011-12-16
  Nabór w OLR 2011-11-30
  Nabór PRK 2011-10-12
  Nabór w Geodezji 2011-10-12
  Nabór na stanowisko podinspektora ds gospodarki gruntami 2011-09-07
  Nabór na stanowisko podinspektora ds gospodarki ziemią 2011-08-11
  wynik naboru PK 2011-05-12
  Wynik naboru na stanowisko Dyrektora ZDP 2011-01-21
  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora - Pełnomocnika ds kontroli 2011-04-11
  wynik naboru na stanowisko podinspektora ds uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz zakładania i prowadzenia geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu 2010-01-18
  Wynik naboru PCPR 2009-08-24
  Wynik Naboru PCPR w Nisku 2009-02-19
  wynik naboru F 2009-02-26
  Wynik naboru OLR 2008-12-16
  Stanowisko ds prowadzenia zasobu geod i kartograficznego 2008-07-31
  wynik naboru AB 2009-07-31
  Nabór Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 2009-12-07
  Nabór do Wydziału AB 2009-07-15
  Nabór do Wydziału Finansowego 2009-02-04
  Lista kandydatów na stanowisko podinspektora ds architektury i budownictwa oraz ochrony zabytków 2008-09-25
  Nabór na stanowisko urzędnicze Radcy Prawnego w Starostwie Powiatowym w Nisku 2008-09-05
  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. architektury i budownictwa oraz ochrony zabytków w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nisku 2008-09-04