MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
     Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert Drukuj... 

Zarząd Powiatu Niżańskiego na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2013 r. zaakceptował oferty, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania w 2013 r.:

 I.    Z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości; edukacji i wychowania:

  1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej i Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” – oferta wspólna: organizacja dożynek powiatowych - na kwotę 25.000,00 zł.

 II.    Z zakresu pomocy społecznej:

  1. Caritas Diecezji Sandomierskiej - Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, na kwotę 30.250,00 zł, (powyższa kwota ma charakter wstępny, a jej ostateczna wysokość odpowiadać będzie kwocie przekazanej na ten cel przez Wojewodę Podkarpackiego i przyjętej w budżecie Powiatu Niżańskiego),
  2. Caritas Diecezji Sandomierskiej - Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę 100.000,00 zł (planowana kwota dotacji może ulec zmianie po uchwaleniu przez Radę Powiatu Niżańskiego zmian do budżetu Powiatu Niżańskiego w 2013 r.).


Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2013-01-14