MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
     Wyniki otwartego konkursu ofert Drukuj... 

Zarząd Powiatu Niżańskiego na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2014 r. zaakceptował oferty, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania w 2014 r.:

  1. Z zakresu edukacji i wychowania: Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA, 37 – 400 Nisko, ul. Sandomierska 4a/5 na organizację imprezy profilaktyczno–wychowawczej dla dzieci i młodzieży „Młodzi Realizują Marzenia” na kwotę 2.000,00 zł
  2. Z zakresu pomocy społecznej:

1)  Caritas Diecezji Sandomierskiej, 27 – 600 Sandomierz, ul. Opatowska 10 na Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na kwotę 110.000,00 zł (kwota dotacji może ulec zmianie po uchwaleniu przez Radę Powiatu Niżańskiego zmian do budżetu Powiatu Niżańskiego w 2014 r.),

2)  Caritas Diecezji Sandomierskiej 27 – 600 Sandomierz, ul. Opatowska 10 na Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, na kwotę 11.500,00 zł (powyższa kwota ma charakter wstępny, a jej ostateczna wysokość odpowiadać będzie kwocie przekazanej na ten cel przez Wojewodę Podkarpackiego i przyjętej w budżecie Powiatu Niżańskiego).Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2014-01-21